Orthodontie is het vakgebied van de tandheelkunde betreffende de correctie van tanden, die te ver naar voren of scheef staan. Een veel toegepaste oplossing hierbij is een beugel. Zwielich Orthodontie is uw beugeltandarts in Amsterdam, om zo uw gebit te corrigeren. Een beugel van onze orthodontist kan ervoor zorgen, dat uw tanden en kiezen mooi in de rij komen te staan en uw kaken goed op elkaar passen. Veelal ook een complete verbetering van uw aangezicht!