Bij orthodontie is een exacte opgave van de totale kosten niet mogelijk. Eén en ander is sterk afhankelijk van de toe te passen apparatuur en vooral ook van de duur van de behandeling. Tijdens de bespreking van de onderzoeksresultaten wordt u een globale prognose van de behandelingsduur, de apparatuursoorten en de daaraan gerelateerde kosten gegeven. Benadrukt wordt dat het om een schatting gaat!

Het goed opvolgen van de behandelingsinstructies draagt zeker bij tot het zo kort mogelijk houden van de behandeling. Na de actieve behandelingsperiode van de tand c.q. kaakverplaatsing volgt nog een periode van retentie, waarin het behandelingsresultaat wordt gestabiliseerd. Dit gebeurt doorgaans met dunne staaldraadspalkjes welke achter de tanden worden bevestigd. Deze noemen we retentiedraadjes of spalkjes. Vaak wordt er tijdens de nacht in het begin van de retentiefase ook nog uitneembare apparatuur toegepast.

Een behandelmaand is een kalendermaand, waarin men daadwerkelijk voor behandeling of controle bij ons komt. Deze wordt in rekening gebracht bij elk eerste bezoek in een kalendermaand

Behandeling met doorzichtige of gedeeltelijk doorzichtige brackets is bij ons ook mogelijk. Voor al deze brackets gelden doorgaans wel meerkosten. De declaraties worden doorgaans elke maand verzonden. De betalingstermijn bedraagt vier weken